<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBLBHJ7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
RESOURCES
Tuyển dụng đại lý
Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các đối tác ở nước ngoài để tham gia vào mạng lưới nhà phân phối quốc tế của chúng tôi và tham gia vào sự phát triển không ngừng của chúng tôi.

Agents & Distributors Wanted

JEKEEN DreamWorks is expanding its business and distribution network and is looking for agents and distributors worldwide. If you are interested in our product range and you believe we could be the right partner for your business, please get in touch with us at sales@jekeen.com.

Why Partner with Us

JEKEEN DreamWorks has the staying power to deliever you long-term security as you work to grow your business. We have an outstanding brand image in the marketplace, with a strong marketing team to back our partners.

Effective onboarding and support

We provide comprehensive onboarding including in-person technical, marketing, and administrative training. We continue to offer you support with our helpful network resources.

Tailored marketing programs

At Jekeen we invest heavily in brand advertising, and offer tailored marketing support through programs like our distributor coop program.

Trusted and reputable brand

Jekeen is an industry-leading brand. We have set up 17 branch companies and agents around the world and our products and solutions have been sold to more than 40 countries and regions.
global
QUAN TÂM LÀM ĐẠI LÝ HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI CHO JEKEEN? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới.
Trở thành đại lý ủy quyền của JEKEEN DreamWorks
Tham gia vào nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc về lĩnh vực kinh doanh di động với các sản phẩm chính như cửa hàng di động, chỗ ở di động, phương tiện giải trí, cơ sở vật chất cảnh quan, v.v.
Khám phá tiềm năng của bạn với chúng tôi. Chào mừng đến với thế giới của JEKEEN!
Tên *
E-mail *
Quốc gia *
Công ty
Nhắn *
Xác nhận ngay bây giờ