<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBLBHJ7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Dấu hiệu trang trí

Bằng sáng chế: 202030469488,9

SLADE
NHẬN BÁO GIÁ
SLADE decorative sign (3)

Cấu hình tham số

Thông số cơ bản

3M Kích Thước

4M Kích Thước

5M Kích Thước

300*31*57cm

400*42*83cm

500*55*108cm


Liên lạc với JEKEEN DreamWorks
Điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn CÀNG SỚM CÀNG TỐT.
Xác nhận ngay bây giờ

Sản phẩm liên quan

Creative Bench Arrows Exquisite Edition (7)

MŨI TÊN

Dấu hiệu định hướng sáng tạo với băng ghế dự bị
Life Size Fiberglass Horse Statues

HESS

Tượng ngựa bằng sợi thủy tinh kích thước cuộc sống
Outdoor Public Art Installation (2)

MINO

Sắp đặt nghệ thuật công cộng ngoài trời